Presentation


KonstKoggen är en förening för Västerviks kommuns anställda, förtroendevalda och pensionerade.

Föreningen vill väcka, underhålla och utbreda intresset för konst och konsthantverk.

För närvarande är vi ca 300 medlemmar.

 

Här kan du läsa Koggens stadgar och senaste verksamhetsberättelse


Utlottning

Medlemsavgiften används oavkortat till konst som lottas tillbaka till medlemmarna två gånger per år.

Tanken är att alla ska vinna så småningom. Därför vänder sig var tredje dragning enbart till dem som varit med minst fyra gånger och inte vunnit de senaste 5 åren.


Våra medlemsförmåner:

•   Alla inköpta konstverk utlottas två gånger per år

•   Utställningar

•   Konst- och kulturresor

•   Studiecirklar och föredrag

•   Ateljébesök hos lokala konstnärer


Kopieringsförbud

All bildvisning på hemsidan sker enligt avtal med den enskilde konstnären


Koggen är medlem i Sveriges Konstföreningars Riksförbund

 


Bli medlem 

Medlemsavgiften är 30 kr per månad som arbetsgivaren automatiskt drar från lönen.


Pensionärer kan betala årsvis 360 kr som aviseras under januari eller avtala med sin bank om automatisk månads-överföring till

Koggens bankgiro nr 549-7383.


Du blir medlem genom att skicka ett mail till Lars-Åke Larsson. Skriv namn, arbetsplats, hemadress inkl postnummer och födelsetid (ÅÅMMDD)


Kommunanställd som vill fortsätta vara med i Koggen efter pension måste anmäla detta till

lars-ake.larsson@vastervik.se


Kontakta oss

Lars-Åke Larsson

telefon: 076 77 108 42

lars-ake.larsson@vastervik.se


Styrelse

*   Eva Zryd
     ordförande
*   Lilian Westerlund
     sekreterare o intendent

*   Lars-Åke Larsson
     kassör o matrikelansvarig
*   Boel Runesson
     klubbmästare

*   Marie-Louise Lindhe
     utställningsbevakare

*   Stina Dunge
     curator
*   Beatrice Ström
     kommunikatörGDPR

Konstföreningen Koggen sammanställer och förvarar uppgifter om medlemmarna för att genomföra utlottningar samt kontrollera att medlemsavgiften betalas. Inga uppgifter lämnas ut till andra än medlemmar och arbetsgivaren (Västerviks kommun). De uppgifter som sparas är:

Namn, födelsedag (ÅÅMMDD), hemadress, arbetsplats,vinster och vinsttillfällen.