Utlottningsrutin


Utdrag ur stadgan


§ 7 Inköp och utlottning av konstverk


De konstverk som skall inköpas för utlottning utväljs av en inköpsnämnd, bestående av föreningens styrelse.


De för utlottningen förvärvade konstverken skall före lottdragningen utställas på lämplig

plats.


Utlottning av konstverk äger rum under verksamhetsåret på tid och sätt som styrelsen

bestämmer.

Utlottningen företas mellan föreningens samtliga medlemmar som erlagt enligt

§ 3 härtill berättigande avgift. Var tredje utlottning skall dock ske mellan de medlemmar

som deltagit i minst fyra utlottningar och inte vunnit vid de senaste 20 utlottningarna.


Konstverken fördelas mellan vinnarna efter deras egen önskan så att den förste vinnaren väljer först, den andre vinnaren därefter o s v.


För vinnare som inte uttryckt önskemål, väljer styrelsen det återstående verk som har lägst vinstvärde.


Vinnare som endast uttryckt önskemål om konstverk som redan tillfallit annan, registreras inte men deltar inte heller i den fortsatta dragningen vid samma tillfälle. 


Vinst som ej hämtats inom fyra månader från utlottningsdatum återgår till föreningen.


Årsmötet 2013 beslutade att ändra § 7 i stadgan enligt markering