Årsmöte 2019

Årsmöte 13 februari 2019

Proposition:

 

Nuvarande lydelse i §7 i Stadgan:

 

Utlottningen företas mellan föreningens samtliga medlemmar som erlagt enligt § 3 härtill berättigande avgift. Var tredje utlottning skall dock ske mellan de medlemmar som deltagit i minst fyra utlottningar och inte vunnit vid de senaste 20 utlottningarna.

 

Styrelsen föreslår ny lydelse:

 

Utlottningen företas mellan föreningens samtliga medlemmar som erlagt enligt § 3 härtill berättigande avgift. Var tredje utlottning skall dock ske mellan de medlemmar som deltagit i minst fyra utlottningar och inte vunnit vid de senaste 10 utlottningarna.