Ann-Catrine Strid, Näktergalen. Önskemål nr 1 

Helena Sturesson, Björken. Önskemål nr 1

Emma Blomqvist, Ludvigsborg. Vinst nr 4

Utlottning  14 november 2013

Kerstin Ljungdahl, pensionär. Vinst nr 3

Annika Johansson, Fågelbäret. Vinst nr 5