Årsmöte 2016

Årsmöte 2016

Amar Dawod berättar varför hans konst inte liknar något annat som vi ser omkring oss

Konstföreningen Koggens verksamhetsberättelse 2015

 

 

 

Medlemmar

Konstföreningen Koggen har under 2015 haft ca 350 medlemmar.

 

Medlemsavgift

Månadsavgiften har, liksom tidigare, varit 30 kr. Medlemmar med lön från kommunen har betalat genom avdrag. Tjänstlediga och pensionärer har betalat efter anmodan.

 

Driftbidrag

För 2015 har personalklubben Vågen bidragit med 8.000 kr.

 

Styrelse:Revisorer:

 

Eva Zryd, ordförandeAgneta Henriksson

Ulla Warnqvist, sekreterareAnnelie Karlén-Ternefors

Lars-Åke Larsson, kassör

Christer StrandRevisorssuppleanter:

Mariette BomanAnn-Catherine Davidsson

Boel RunesonIngela Carlsson

Marie-Louise Lindhe

 

Valberedning: Lotta Skiöld och Helen Palmén

 

Styrelsemöten

Styrelsen har under 2015 haft 3 protokollförda möten. Utöver dessa har hela eller delar av styrelsen träffats för administrativa sysslor och planering av aktiviteter.

 

Årsmöte

Föreningens årsmöte 2015 genomfördes den 26 februari hos Ewa Olsson i Gunnebo. 18 personer deltog.

 

Vårutlottningen

Utlottningen våren 2015 genomfördes den 28 maj i i biblioteket på Västerviks Gymnasium. Robert Huber Petersson berättade om sitt skapande med glas. Ca 45 medlemmar deltog.

 

Höstutlottningen

Höstutlottningen hölls den 30 november i biblioteket på Västerviks Gymnasium. Bildpedagog Monika Alskans från Oskarshamn berättade om sin konstnärliga verksamhet. Ca 30 medlemmar deltog på utlottningen.

 

Höstmarknad

I november genomfördes en höstmarknad där styrelsen förmedlade försäljning av, huvudsakligen, gamla Koggenvinster. 20 konstverk inlämnades och de flesta bytte ägare. Upplägget fungerade bra och kan upprepas om några år.

 

Värvningskampanjer

Med välvillig hjälp av IT-avdelningen fick vi mailadresserna till alla nyanställda senaste året. Var och en fick en personlig inbjudan vilket resulterade i fyra nya medlemmar. Styrelsen avser att upprepa detta varje år.

 

Föreningen har fått en permanent utställningsmonter i kommunhusets centralhall. Där informerar styrelsen om Koggens verksamhet, presenterar vinster och lämnar värvningserbjudanden.

 

Konstinköp

Medlemmar ur styrelsen har besökt olika utställningar, gallerister och enskilda konstnärers ateljéer och köpt konst till årets utlottningar.

 

Samarbete

Koggen har ett etablerat samarbete med KonstNerven, Västerviks Konstförening, Tjustbygdens konstförening och Tjustbygdens konstgrupp där vi i huvudsak tänker genomföra resor tillsammans. Eva Zryd är Koggens kontaktperson.

 

 

 

Västervik januari 2016

 

 

Eva Zryd, ordf. Ulla Warnqvist, sekr.

 

 

Lars-Åke Larsson, kassör Boel Runeson

 

 

Christer Strand Mariette Boman

 

 

Marie-Louise Lindhe