Presentation

Utlottning

Medlemsavgiften används oavkortat till konst som lottas tillbaka till medlemmarna två gånger per år.

Tanken är att alla ska vinna så småningom. Därför vänder sig var tredje dragning enbart till dem som varit med minst fyra gånger och inte vunnit de senaste 10 åren.

 

Våra medlemsförmåner:

• Alla inköpta konstverk utlottas två gånger per år

• Utställningar

• Konst- och kulturresor

• Studiecirklar och föredrag

• Ateljébesök hos lokala konstnärer

 

Kopieringsförbud

All bildvisning på hemsidan sker enligt avtal med BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) För detta betalar Koggen en avgift till konstnärerna.

 

Koggen är medlem i Sveriges Konstföreningars Riksförbund

 

Kontakta oss

Lars-Åke Larsson

Strömsgatan 16

593 30 Västervik

telefon: 076 77 108 42

lars-ake.larsson@vastervik.se

 

Styrelse

Eva Zryd ordförande

• Ulla Warnqvist sekreterare

• Lars-Åke Larsson kassör,

webmaster

• Boel Runesson klubbmästare

• Nilla Borg hängningsansvarig

• Marie-Louise Lindhe lokal utställningsbevakare

 

 

Koggen är en konstförening för Västerviks kommuns anställda, förtroendevalda och pensionerade.

Föreningen vill väcka, underhålla och utbreda intresset för konst och konsthantverk.

För närvarande är vi ca 400 medlemmar.

Här kan du läsa Koggens stadgar och senaste verksamhetsberättelse

 

Bli medlem

Medlemsavgiften är 30 kr per månad som arbetsgivaren automatiskt drar från lönen.

 

Pensionärer kan betala årsvis 360 kr som aviseras under januari eller avtala med sin bank om automatisk månads-överföring till

Koggens bankgiro nr 549-7383.

 

Du blir medlem genom att skicka ett mail till Lars-Åke Larsson. Skriv namn, arbetsplats, hemadress inkl postnummer och födelsetid (ÅÅMMDD)

 

Kommunanställd som vill fortsätta vara med i Koggen efter pension måste anmäla detta till

lars-ake.larsson@vastervik.se